10-1
8-1
7-1
6-1
1-9
1-14
2-3

Το αγρόκτημα του Saga